Saint Ursanne

Saint Ursanne    O7:09:18.98   N47:21:56.10    440 müM    Aufnahme:  2011-03-08