Hansanakdem, Sahara Algerien

Hansanakdem, Sahara Algerien    O9:13:54.30   N24:39:32.09    1215 müM    Aufnahme:  2009-09-24
Eingang zum Tal